PLC.com.vn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PLC
03:52' CH - Thứ sáu, 15/03/2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex xin trân trọng gửi tới quý cổ đông:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 TCT PLC

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018riêng Công ty mẹ đã được kiểm toán

4. Báo cáo của HĐQT năm 2018 kèm Báo cáo quản trị Công ty 2018

5. Báo cáo Quyết toán thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2018

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018

7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019

8. Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2019

9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

10. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

11. Thể lệ bầu cử thành viên HDQT, Kiểm soát viên TCT PLC kèm:

12. Báo cáo Danh sách nhân sự đề cử bầu vào HĐQT và BKS Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Sơ yếu lý lịch ông Phạm Bá Nhuân

- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Văn Đức

- Sơ yếu lý lịch ông Đỗ Hữu Tạo

- Sơ yếu lý lịch ông Lê Quang Tuấn

- Sơ yếu lý lịch ông Vũ Văn Chiến

- Sơ yếu lý lịch ông Hà Thanh Tuấn

- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Hà Trung

- Sơ yếu lý lịch ông Đoàn Hồng Sáng

- Sơ yếu lý lịch ông Tống Văn Hải

- Sơ yếu lý lịch ông Phạm Tuấn Phương

13. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

14. Mẫu phiếu biểu quyết và mẫu phiếu bầu cử

15. Thể lệ biểu quyết

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn